Ga naar de inhoud

Vakantieparken transformeren naar woonwijken?

    Demissionair Minister Hugo de Jonge heeft de Kamer een brief gestuurd over een langjarige aanpak voor #vakantieparken. Het transformeren van vakantieparken naar woonwijken is onderdeel van deze aanpak. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat tenminste 60 parken voor permanente bewoning in aanmerking komen. Er komt een bestuurlijk aanjager die met gemeenten en provincies meedenkt in deze aanpak. Daarnaast heeft de aanpak als doel criminaliteit op vakantieparken tegen te gaan, kwetsbare bewoners beter te ondersteunen en vakantieparken te vitaliseren die wél perspectief hebben in de recreatieve sector.

    Hiermee wordt een vervolg gegeven aan de Actie-agenda Vakantieparken, die loopt sinds 2018. Bovendien wordt de samenwerking met andere ministeries, medeoverheden, de samenwerkende vakantieparken en maatschappelijke partijen voorgezet. Werd in de Actie-agenda Vakantieparken vooral ingezet op landelijke acties die gemeenten en provincies faciliteren, nu is het tijd om steviger aan de slag te gaan op de parken zelf. Daarom wordt ingezet op een betere registratie en monitoring.

    Het transformeren van vakantieparken naar woonwijken kan uitkomst bieden voor parken die geen economisch perspectief meer hebben en door gemeenten gezien worden als welkome aanvulling op de bestaande woningvoorraad. Op sommige parken verblijven mensen nu al permanent en wordt dit door gemeenten, vaak langdurig, gedoogd. Het legaliseren van permanente bewoning levert een bijdrage aan het oplossen van het woningtekort. Huidige bewoners krijgen hierdoor zekerheid over hun woonsituatie.
    Gemeenten die dat willen, kunnen ondersteuning krijgen bij het transformeren van deze parken. Ook wordt onderzocht of nieuwe instrumenten, waaronder een opkoopfonds en een voorkeursrecht voor het opkopen van parken die ter overname worden aangeboden, helpen om sterker te kunnen sturen op de toekomst van vakantieparken en hun omgeving. Op dit moment hebben de provincies ongeveer 60 vakantieparken in kaart gebracht waar transformatie naar wonen kansrijk is.

    Naast het transformeren van ‘niet-vitale’ vakantieparken naar wonen of een andere functie, zet een brede coalitie van departementen, medeoverheden en maatschappelijke partners zich in voor vakantieparken die wel een recreatieve toekomst hebben. Het tegengaan en voorkomen van (ondermijnende) criminaliteit op vakantieparken is hier onderdeel van. Net als het bieden van toekomstperspectief voor parken, waarbij economische, maatschappelijke én ecologische belangen hand in hand gaan. Tot slot gaat er aandacht uit naar kwetsbare groepen die op een vakantiepark een (tijdelijk) thuis gevonden hebben. Voldoende zorg en ondersteuning dichtbij deze mensen is nodig.