Ga naar de inhoud

(her)onderhandelen voor huurders van commercieel vastgoed

  Dutch Vastgoed Adviseurs is volledig onafhankelijk en vervullen in opdracht van ‘de huurder’ de volgende opdrachten: – het zoeken van kantoorruimte, – het (her)onderhandelen van bestaande huurcontracten, – strategisch vastgoed-advies, – optimalisatie van de kantoorruimten, – inventariseren van gemeenschappelijke lasten tot het zoeken van huurders om (gedeeltelijke) leegstand te voorkomen.

  Starten met inventariseren

  Wij starten met interviewen van directie, management en de directe gebruikers ‘op de vloer’ om een inventarisatie te maken van specifieke aandachtspunten. In een rapport brengen wij de wensen van onze opdrachtgever in kaart zoals de gewenste afmetingen van de werkvloer, de gewenste ligging, de bereikbaarheid, de benodigde technische infrastructuur etc..

  Alternatieve kantoorruimte zoeken

  Wij treden rechtstreeks in overleg met eigenaren, projectontwikkelaars, asset managers en vastgoedmakelaars van de kantorenmarkt in de gewenste regio. Vervolgens maken wij een overzicht van de panden die aan de behoeften van onze klant voldoen en presenteren wij deze in een rapport.

  Onderhandeling van de financiële voorwaarden van het huurcontract

  We spenderen alle tijd en energie die nodig zijn om voor elk dossier de best mogelijke voorwaarden voor de huurder te onderhandelen. Voor onze klanten is onze ervaring met vastgoedtransacties, onze kennis van ‘de markt’ en ons uitgebreide (internationale) ‘netwerk’ de sleutel tot succes.

  Heronderhandeling van de huidige huurvoorwaarden ‘Move or Stay at lowest cost’

  De voorwaarden van het huidige huurcontract kunnen wij na het uitwerken van een kort studierapport bespreken met onze opdrachtgever, waarna wij kunnen starten met het heronderhandelen met de verhuurder.

  Een huurcontract afsluiten voor een geschikt alternatief gebouw

  Om van de heronderhandeling een succes te maken, is het vinden, analyseren en grondig onderhandelen over een geschikt alternatief essentieel. Zonder de nodige ervaring en knowhow kan de heronderhandeling op een teleurstelling uitlopen, wij voeren deze operatie zorgvuldig en professioneel uit in opdracht van onze opdrachtgever.

  Optimalisatie van de kantoorruimte

  We maken een strategische analyse van de werkomgeving van de huurder, volgens 3 assen t.w. functie, oppervlakte en techniek. Het resultaat is een gedetailleerd rapport van de specifieke behoeften van de huurder, dat een objectieve beoordeling omvat van de ruimtes, het gebruik, de locatie, de kwaliteit en de prijs. Op die manier bepalen wij de toereikendheid van de kantoren voor de operationele behoeften. Deze analyse wordt ook gebruikt in het kader van de opdrachten t.w. “kantoorruimte zoeken, analyseren en onderhandelen” en “heronderhandeling van de lopende huurvoorwaarden”.

  Teamwerk

  Ons team bundelt diverse verschillende expertises, waarmee onze klanten hun voordeel halen t.w. – onderhandelen, – studie van de werkruimte, – analyse van de prestaties, – techniek van het gebouw en de mogelijke – juridische consequenties.

  Dutch Vastgoed Adviseurs inventariseert de belangen van huurder/eindgebruiker snel en vakkundig. Daar makelaars in opdracht van de eigenaren handelen, kunnen zij onmogelijk onpartijdig advies verstrekken aan de huurders zonder dat er sprake is van belangenvermenging. Onze missie is duidelijk t.w. huur en de lasten op zo’n kort mogelijke termijn drastisch verlagen! Voor een vrijblijvende kennismaking en advies op maat, neemt u contact op met Marcel Coltof. Tel. +31 (0) 20-7997629.